Velkommen til Foresattportalen!

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke logge inn for å søke plass.
Dersom du ønsker å bytte barnehage/SFO, må ny søknad registreres.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides) Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre / si opp plass
For å endre type plass eller si opp plassen må du logge inn via ID-porten.